Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru
Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020
09 Ebrill 2021

Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2019. Mae ein crynodeb archwilio yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

We'd like your feedback