Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
Cyngor Sir Gaerfyrddin – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
18 Tachwedd 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i gynnal ei gynaliadwyedd ariannol ac mae ganddo gynlluniau i gyflawni’r arbedion effeithlonrwydd y mae eu hangen i gau’r bwlch o ran cyllid yn y dyfodol a adnabuwyd ganddo.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth