Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol

Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol
17 Ionawr 2022

Ym mis Mai 2019, gwnaethom gyhoeddi adroddiad o'r enw Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol – Cyngor Sir Penfro. 

Yn gyffredinol, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran mynd i'r afael â'n cynigion blaenorol ar gyfer gwella ond mae angen iddo barhau i gryfhau ei drefniadau goruchwylio a sicrhau ar gyfer diogelu corfforaethol. Rydym wedi cyhoeddi cynigion pellach ar gyfer gwella yn yr adroddiad hwn.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback