Cynllun Ffioedd 2021-22

Clawr adroddiad Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22
Cynllun Ffioedd 2021-22
25 Chwefror 2021

Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22.

Rydym wedi cyhoeddi'r Cynllun Ffioedd ar gyfer 2021-22, a gymeradwywyd gan y Senedd, sy'n darparu'r sail inni godi ffioedd.

Mae'r Cynllun Ffioedd yn adlewyrchu ein Hamcangyfrif a gymeradwywyd ar gyfer 2021-22 ac yn nodi’r :

  • Deddfiadau yr ydym yn codi ffioedd archwilio oddi tanynt
  • Trefniadau ar gyfer pennu'r ffioedd hynny, sy'n cynnwys naill ai:
    • Graddfeydd ffioedd sy'n nodi ystodau ffioedd ar gyfer meysydd penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu
    • Gyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith na chynhwysir o dan raddfeydd ffioedd.

We'd like your feedback