News pane

Mae gwasanaethau cyflyrau cronig wedi gwella, ond mae angen gwneud mwy

26 Maw 2014 - 4:35yp

Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y derbyniadau perthnasol i ysbytai, mae angen i fyrddau iechyd yng Nghymru wneud mwy i ehangu mynediad i wasanaethau cyflyrau cronig yn y gymuned yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Wedi ‘Cyflawni Ei Hamcanion’

24 Maw 2014 - 5:04yp

Ond ansicrwydd ynghylch y gwerth am arian a bu’n anodd adleoli swyddi, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Beth yw eich barn am wasanaethau’r cyngor yng Ngheredigion?

20 Chwef 2014 - 3:27yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio’r arolwg FyNgheredigion – ac yn gwahodd pobl sy’n byw yn y Sir i ddweud eu dweud 

Dau Archwilydd Dan Hyfforddiant Swyddfa Archwilio Cymru Yn Cipio Gwobrau O Fri

12 Chwef 2014 - 11:23yb

Mae dau o hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru wedi cipio gwobrau o fri, wrth iddynt weithio tuag at ennill eu cymwysterau Cyfrifydd Siartredig ACA gan Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW). 

Seminar yn dangos y ffordd ymlaen

5 Chwef 2014 - 11:31yb

Digwyddiad yn ystyried sut y bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Llywodraethu da a chymryd risgiau a reolir yn dda

30 Ion 2014 - 12:26yp

Elfennau hanfodol i sicrhau bod GIG Cymru yn effeithiol yn 2024 

Taliadau Optio Allan O Gynllun Pensiwn Yng Nghyngor Sir Penfro Yn ‘Anghyfreithlon’

29 Ion 2014 - 5:13yp

Yr Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd

Taliadau pensiwn ac enllib Cyngor Sir Caerfyrddin yn ‘anghyfreithlon’

29 Ion 2014 - 5:09yp

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi dau adroddiad ar wahân er budd y cyhoedd

Cynghorau: ‘Angen Cael Gafael Tymor Hwy Ar Yr Heriau Ariannol Sy'n Eu Hwynebu!’

27 Ion 2014 - 7:23yp

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn galw am well systemau cynllunio a gwerthuso a llai o ffocws byrdymor, wrth i'r ‘craciau ddechrau ymddangos’

Tudalennau