News pane

Seminar ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol, ar y gweill

15 Ion 2014 - 3:06yp

Mae rhai llefydd yn dal i fod ar gael yn y seminar yma, sydd wedi’i gynllunio i helpu’r sector cyhoeddus baratoi ar gyfer y Bil 

Sicrhau etifeddiaeth y Gynhadledd Craffu

13 Ion 2014 - 3:12yp

Gwrandewch ar Peter Watkin Jones o Eversheds yn trafod ‘Craffu Tu Hwnt i’r Ffiniau’ ar dudalen blog y Gyfnewidfa Arfer Da.

Seminar Rheoli Adeiladau yn Llwyddiant

12 Ion 2014 - 3:08yp

Bu’r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau ar Reoli Adeiladau a ddenodd gynrychiolwyr o hyd a lled Cymru - gweler rhai o allbynnau’r diwrnod.

Cyfrifon Ariannol Cynghorau a Chyrff Heddluoedd Cymru

9 Ion 2014 - 4:47yp

Trydydd adroddiad blynyddol yn dangos gwelliannau ond mae pryderon mewn rhai meysydd o hyd

Swyddfa Archwilio Cymru'n adolygu ei chynnydd mewn perthynas â chydraddoldeb

23 Rhag 2013 - 4:50yp

Mae'r ail adroddiad blynyddol cyntaf yn nodi camau cadarnhaol tuag at amgylchedd tecach i staff a rhanddeiliaid

Proses Cyngor Caerffili O Brynu Lwfansau Ceir a Gwyliau yn 'Anghyfreithlon'

19 Rhag 2013 - 4:54yp

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er lles y cyhoedd

Gweithdrefnau grantiau blaenorol yn 'anaddas' ar gyfer prosiect Fferm Bysgod Penmon

18 Rhag 2013 - 5:38yp

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei dull o weithredu grantiau ers hynny, ond nid da lle gellir gwell, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Dywedwch Wrthym: A Yw Eich Cymdogaeth Yn Iach?

12 Rhag 2013 - 12:00yb

Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio astudiaeth bwysig o Wasanaethau Iechyd yr Amgylchedd ac yn gofyn am farn y cyhoedd

Cynnydd araf wrth fynd i'r afael â materion diogelwch mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru

11 Rhag 2013 - 12:20yp

Adolygiad dilynol ar y cyd yn darganfod bod arferion yn parhau i beri risgiau i blant a phobl ifanc

Mae angen i ni fuddsoddi mewn craffu er mwyn gwneud y mwyaf o'i effaith, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

4 Rhag 2013 - 12:20yp

Yn siarad yng Nghynhadledd 'Goleuni ar Graffu' yn Stadiwm SWALEC (28 Tachwedd 2013), bu'r Archwilydd Cyffredinol yn amlygu pwysigrwydd buddsoddi mewn craffu cyhoeddus mewn amseroedd o galedi  

Tudalennau