Aelodau'r Bwrdd

Anne Beegan

Example image

Ganed Anne yn Birkenhead, ar y Wirral ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Prenton i Ferched.

Mae Anne wedi gweithio i Archwilio Cymru a'i sefydliadau blaenorol, Archwilio Rhanbarthol a Chomisiwn Archwilio yng Nghymru, ers 1999. Mae hi'n Rheolwr Archwilio Perfformiad wedi'i leoli yng Ngorllewin Cymru, gyda chyfrifoldeb am ystod o astudiaethau iechyd. Hi hefyd yw'r Rheolwr Archwilio Perfformiad ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyn gweithio i Archwilio Cymru, hi oedd Rheolwr Llywodraethu Clinigol yn Ymddiriedolaeth Brenhinol Berkshirel ac Ysbyty Battle yn Reading.

Mae gan Anne radd mewn Cyfrifo a Chyllid gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion a Diploma Ôl-raddedig mewn Systemau Gwybodaeth Busnes o Brifysgol Salford.

Symudodd i Gymru ym 1999 pan ymunodd ag Archwiliad rhanbarthol a threuliodd y saith mlynedd gyntaf o'i hyrfa archwilio yng Ngogledd Cymru cyn symud i Orllewin Cymru yn 2006.

Mae Anne yn un o ddau aelod etholedig o'r Bwrdd.

Y tu allan i'r gwaith, mae hi'n rhiant-lywodraethwr mewn ysgol uwchradd leol, yn wirfoddolwr gweithgar gyda chlybiau chwaraeon lleol ac yn gerddwr brwd. Mae ganddi ddau fab a theulu yn eu harddegau yn Sir Benfro.