Archwilydd Cyffredinol Cymru

Adrian Crompton

Example image

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £24 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.
Example image

Adrian Crompton

Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal...

Gweld mwy
Example image

Ann-Marie Harkin

Graddiodd Ann-Marie yn 1986 â B.A. (Anrh), ac yna symudodd ymlaen at gyfrifyddia...

Gweld mwy
Example image

Anne-Louise Clark

Drwy gydol ei gyrfa mae Anne-Louise wedi canolbwyntio ar ddatblygu gwasanaethau ...

Gweld mwy
Example image

Kevin Thomas

Ar ôl graddio ym 1988 gyda gradd mewn Mathemateg Bur a Chyfrifeg, gweithiodd Kev...

Gweld mwy

Cyfarwyddwyr

Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.
Example image

Anthony Veale

Yn syth o’r coleg, ymunodd Anthony ag Ernst and Young yng Nghaerdydd, lle bu’n g...

Gweld mwy
Example image

Dave Thomas

Aeth i'r Coleg yng Nghaerdydd a graddiodd o Brifysgol Cymru gyda gradd dosbarth ...

Gweld mwy
Example image

Derwyn Owen

Mae Derwyn yn Gyfarwyddwr Archwilio Ariannol ac mae ei bortffolio yn cynnwys a...

Gweld mwy
Example image

Gareth Lucey

Fel Cyfarwyddwr Cyfrifon, Gareth sy'n goruchwylio'r gwaith o gyflawni portffolio...

Gweld mwy
Example image

Gary Emery

Symudodd Gary o'r proffesiwn AD i fod yn arolygydd gyda'r Arolygiaeth Gwerth Gor...

Gweld mwy
Example image

Matthew Edwards

Mae'n Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad archw...

Gweld mwy
Example image

Matthew Mortlock

Mae'n arwain y timau 'astudiaethau cenedlaethol' ac 'astudiaethau ymchwiliol'. M...

Gweld mwy
Example image

Richard Harries

Yn 1992, enillodd radd Cyd-anrhydedd mewn Economeg a Chyfrifyddu. Yn 1993, ...

Gweld mwy

Aelodau'r Bwrdd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.

Example image

Adrian Crompton

Ganed a magwyd Adrian Crompton yng Nghoedwig Dean yn Swydd Gaerloyw, ac yn dal...

Gweld mwy
Example image

Alison Gerrard

Mae ganddi brofiad eang o ddatblygu polisi, cynllunio strategol a gweithredol, r...

Gweld mwy
Example image

Anne Beegan

Mae Anne wedi gweithio i Archwilio Cymru a'i sefydliadau blaenorol, Archwilio Rh...

Gweld mwy
Example image

Chris Bolton

Dechreuodd ei yrfa archwilio yn wreiddiol gydag Archwilio Rhanbarth ar ôl gweith...

Gweld mwy
Example image

Darren Griffiths

Mae Darren yn Rheolwr Archwilio Perfformiad sy'n gyfrifol am oruchwylio rhagle...

Gweld mwy
Example image

David Francis

Yn fwyaf diweddar, treuliodd David 4 blynedd fel Cyfarwyddwr Cyllid ar gyfer sec...

Gweld mwy
Example image

Dr Ian J Rees

Wedi’i addysgu i fod yn ffisegydd, datblygodd yrfa mewn addysg a bu'n Bennaeth...

Gweld mwy
Example image

Mike Norman

Yn ystod y blynyddoedd mae ei yrfa wedi troi o gwmpas ei ddisgyblaeth Cyllid a...

Gweld mwy
Example image

Richard Thurston

Yn 2020 dyfarnwyd MBE i Richard am wasanaethau i ymchwil ym maes y gwyddorau cym...

Gweld mwy