Whos Who

aa
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Fel pennaeth Swyddfa Archwilio Cymru, bydd yn goruchwylio gwaith archwilio oddeutu £20 biliwn o arian trethdalwyr ac fe'i penodwyd am dymor o wyth mlynedd

Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol yn gyfrifol am gyfarwyddo y sefydliad - drwy drawsnewid a rhedeg y busnes.
 • Angharad Clemens
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Cafodd Angharad (sy’n adnabyddus i bawb fel Harrie) ei magu yng Nghaerffili ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol y Gadeirlan, Llandaf.

 • aaa
  Ann-Marie Harkin
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn mynychu Prifysgol Caerdydd i

 • Clare James
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Mae Clare yn un o’r pedwar cyflogai sy’n aelodau o’r Tîm Arwain Gweithredol.

 • Emma Woodcock
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol
  Ganed Emma Woodcock yng Nghanolbarth Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol John Beddoes ym Mhowys.
 • z
  Kevin Thomas
  Aelodau'r Bwrdd

  Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion.

 • Matthew Edwards
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol
  Mae Matt yn Gymro Cymraeg rhugl o Ogledd Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam.

Cyfarwyddwyr

<p>Mae gennym hefyd nifer o gyfarwyddwr sy'n gyfrifol am reoli nifer o brosiectau yr ydym yn eu cyflwyno bob blwyddyn.</p>
 • aaa
  Ann-Marie Harkin
  Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

  Ganed Ann-Marie Harkin yn Weston Super Mare a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd La-Retraite i ferched ym Mryste cyn mynychu Prifysgol Caerdydd i

 • Anthony Veale
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Anthony yn Aberdâr yng Nghwm Cynon.
 • Dave Thomas
  Cyfarwyddwyr

  Ganwyd Dave Thomas yn Abertawe a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Olchfa.

 • Derwyn Owen
  Cyfarwyddwyr
  Mae Derwyn wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru a’i chyrff rhagflaenol, y Comisiwn Archwilio yng Nghymru a’r Gwasanaeth Archwilio Do
 • Huw Rees
  Cyfarwyddwyr
  Mae Huw yn Gyfarwyddwr Archwilio Perfformiad a chanddo gyfrifoldeb am Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol, ac mae'n Gyfarwyddwr Ymgysylltu a
 • Matthew Mortlock
  Cyfarwyddwyr

  Mae Matthew wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ac un o'i chyrff rhagflaenol, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol (Cymru), ers 2002.

 • Richard Harries
  Cyfarwyddwyr
  Ganwyd Richard yng Nghwm-gwrach, sef pentref bach yng Nghwm Nedd.

Aelodau'r Bwrdd

<p>Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penodi Cadeirydd a 3 aelod anweithredol i'n Bwrdd statudol. Yr Aelodau eraill yw'r Archwilydd Cyffredinol a 3 o gyflogeion.</p> <p>Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi staff, archebu gwasanaethau, a darparu adnoddau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith. Mae hefyd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol.</p>
 • aa
  Adrian Crompton
  Aelodau'r Bwrdd
  Ganed Adrian Crompton yn 1965 ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Coedwig Frenhinol Dean yn Swydd Gaerloyw, cyn cychwyn ar gwrs gradd mewn Econom
 • AAA
  Alison Gerrard
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae Alison yn gyfrifydd y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth gyda chymhwyster pellach mewn Llywodraethu Corfforaethol.
 • aaa
  Amanda Hughes
  Aelodau'r Bwrdd

  Cyfrifydd Siartredig yw Amanda ac ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Archwilio sydd wedi'i lleoli'n bennaf yn ein swyddfa yn Ewlo yng ngogledd Cymru.

 • h
  Anne Beegan
  Aelodau'r Bwrdd
  Ganed Anne yn Birkenhead, ar y Wirral ac fe'i haddysgwyd yn Ysgol Uwchradd Prenton i Ferched.
  Mae Anne wedi gweithio i Swyddfa Archwi
 • a
  David Francis
  Aelodau'r Bwrdd
  Mae gan David yrfa o dros 20 mlynedd yn gweithio i nifer o chorfforiaethau mawr y DU mewn amryw o rolau cyllid yn fyd-eang.
 • aa
  Dr Ian J Rees
  Aelodau'r Bwrdd

  Yn frodor o Abertawe, mae Dr Ian Rees wedi treulio ei yrfa ym maes addysg a hyfforddiant yng Nghymru ac wedi datblygu cryn brofiad yn gweithi

 • q
  Elinor Gwynn
  Aelodau'r Bwrdd

  Gyda chefndir mewn gwyddoniaeth a chyfraith amgylcheddol mae gan Elinor Gwynn brofiad helaeth o weithio ym maes yr amgylchedd a thirweddau, t

 • z
  Kevin Thomas
  Aelodau'r Bwrdd

  Ganed Kevin Thomas yn Bramhall ger Manceinion.

 • Lindsay Foyster
  Aelodau'r Bwrdd

  Mae Lindsay wedi bod yn aelod anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ers 2015.