Aelodau'r Bwrdd

Chris Bolton

Example image

Ar hyn o bryd mae Chris yn Rheolwr Ymchwil a Datblygu yn Archwilio Cymru ac yn flaenorol bu'n datblygu ac yn arwain Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru.

Dechreuodd ei yrfa archwilio yn wreiddiol gydag Archwilio Rhanbarth ar ôl gweithio yn flaenorol mewn rheoleiddio a gwella amgylcheddol i Gwmnïau Dŵr, yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol ac Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae'n wyddonydd yn ôl cefndir ar ôl astudio yn Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd. Mae ganddo hefyd nifer o gymwysterau ôl-raddedig mewn rheoli ac arweinyddiaeth.

Yn 2018 daeth Chris yn Gymrawd Churchill a theithiodd UDA a Gwlad y Basg yn astudio llywodraethu cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol ar raddfa fawr. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn mentrau cydweithredol fel ffordd o ymgysylltu cymunedau i gynnal cymdeithas ddinesig fywiog.

Y tu allan i Archwilio Cymru mae Chris yn Gadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr, tenant a chydweithfa staff cyntaf a mwyaf Cymru. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd Cartrefi Cymru Coop, darparwr gofal cymdeithasol.

Mae Chris yn frodor o Gymoedd De Cymru ac yn falch o'i diwylliant, ei hanes, ei chymunedau ac ar gyfer ein potensial yn y dyfodol.