Aelodau'r Bwrdd

David Francis

Example image

Mae gan David yrfa o dros 20 mlynedd yn gweithio i nifer o chorfforiaethau mawr y DU mewn amryw o rolau cyllid yn fyd-eang.

Yn fwyaf diweddar, treuliodd David 4 blynedd fel Cyfarwyddwr Cyllid ar gyfer sector awyr lân o Johnson Matthey. Cyn hynny roedd yn gweithio i Castrol lle bu'n Bennaeth Cyllid ar gyfer y Gadwyn Gyflenwi Fyd-eang, Marchnata a Thechnoleg. Roedd hefyd yn Bennaeth Rheolaeth Ariannol ac Archwilio Mewnol Byd-eang.

Cyn hynny, treuliodd David 10 mlynedd yn Diageo mewn rolau cyllid amrywiol, gan ddechrau mewn archwilio a risg a gorffen fel Cyfarwyddwr Cyllid ar gyfer Global Travel Retail, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Mae gan David amrywiaeth eang o brofiad ar draws pob agwedd o’r swyddogaeth gyllid. O weithredu a llywodraethu systemau a phrosesau i gyllid a phrisio masnachol, rheolaeth a chydymffurfiaeth a rheoli perfformiad.

Mae David yn Gyfrifydd Siartredig gydag MA mewn Ffrangeg a Sbaeneg o Brifysgol Rhydychen. Mae'n byw yn Rhaglan gyda'i wraig Vicki a’i 2 fab.