Cyhoeddiad

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2022, gydag Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd Digidol a Gofal Cymru i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022
  Canolbwyntiwyd ar drefniadau corfforaethol IGDC ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol, ac yn economaidd, ac yn benodol, llywodraethu;…
 • generic cover with audit wales branding and logo.
  Cyngor Dinas Casnewydd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwiliad ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2022 yn Awdurdod Iechyd Arbennig ( Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau o…
 • Clawr adroddiad
  Cynhwysiant digidol yng Nghymru
  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg lefel uchel o faterion sy'n berthnasol i gynhwysiant digidol yng Nghymru.
 • Audit Wales document front cover with logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ceredigion – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan—Trefniadau Arbedion Effeithlonrwydd
  Ceisiodd yr adolygiad fynd i’r afael â’r cwestiwn canlynol: A yw’r Bwrdd Iechyd yn rhoi trefniadau effeithiol ar waith i sicrhau arbedion ac effeithlonrwydd?

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.