Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fe wnaed y gwaith i helpu i ateb…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adolygiad o’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Deddfu gwell: yr her o roi deddfwriaeth ar waith

  Mae ein darn ystyriaeth ddiweddaraf yn ystyried rhai o'r heriau er mwyn gweithredu

 • 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

  Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i gynllunio gwell.…

 • Cracio’r Cod – Rheoli Codio Clinigol Ledled Cymru

  Mae Codio Clinigol yn dal i beidio â chael y proffil y mae ei angen arno yn GIG Cymru.

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2020

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2020 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Gwnaed y gwaith i helpu i…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel rhan o'r archwiliad,…

 • Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd

  Mae ein hadroddiad yn nodi'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu at y cynnydd sylweddol yng nghostau’r prosiect hwn.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot - Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o ‘Byddwn yn cyflwyno rhaglenni adfywio strategol’

  Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni ei raglenni adfywio strategol.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.