Publications

 • delwedd clawr
  Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i roi ei Raglen Ail-lunio Gwasanaethau ar waith?

 • Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn gyntaf ar ddull cyffredinol Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r datganoli cyllidol cyffredinol gan gynnwys gwaith ei swyddogaethau yn…
 • Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru
  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn gyntaf ar ddull cyffredinol Llywodraeth Cymru o ymdrin â’r datganoli cyllidol cyffredinol gan gynnwys gwaith ei swyddogaethau yn…
 • Adroddiad Tryloywder 2016
  Mae’r adroddiad yn rhan o gyfres o adroddiadau sydd, gyda’i gilydd, yn darparu gwybodaeth debyg i’r hyn y mae’n ofynnol i gwmnïau archwilio’r sector preifat …
 • Adroddiad Tryloywder 2016
  Mae’r adroddiad yn rhan o gyfres o adroddiadau sydd, gyda’i gilydd, yn darparu gwybodaeth debyg i’r hyn y mae’n ofynnol i gwmnïau archwilio’r sector preifat …
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Archwiliadau Technoleg Cyfathrebu

  Nod yr adolygiad dilynol hwn oedd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd wrth fynd i’r afael â’r prif faterion a’r argymhellion a amlygwyd yn…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Archwiliadau Technoleg Cyfathrebu

  Nod yr adolygiad dilynol hwn oedd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd wrth fynd i’r afael â’r prif faterion a’r argymhellion a amlygwyd yn…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Y Defnydd o Staff Dros Dro

  Roedd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar a yw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn rheoli ei ddefnydd o staff (asiantaeth) dros dro yn effeithiol?

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Y Defnydd o Staff Dros Dro

  Roedd yr adolygiad hwn yn canolbwyntio ar a yw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn rheoli ei ddefnydd o staff (asiantaeth) dros dro yn effeithiol?

 • Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am wasanaethau a chynhyrchu incwm
  Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am wasanaethau, sut mae…
 • Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am wasanaethau a chynhyrchu incwm
  Yn ystod 2015-16, bu'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio eu pwerau i gyflwyno a chynyddu taliadau am wasanaethau, sut mae…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.