Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae cynhwysiant digidol yn gymhleth, ac ni fwriedir i'n hadroddiad fod yn gynhwysfawr.

  Rydym ni'n crynhoi terminoleg, data allweddol ac ymyriadau yng Nghymru.

  ,
  Mae 7% o oedolion yng Nghymru 'wedi eu heithrio'n ddigidol', sy'n golygu eu bod nhw ddim wedi defnyddio'r rhyngrwyd yn bersonol yn y tri mis blaenorol.
  ,

  Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at y prif resymau hyn dros wahardd digidol:

  • Isadeiledd digidol ddim ar gael.
  • Methu fforddio bod yn ddigidol.
  • Diffyg sgiliau digidol sylfaenol.
  • Hygyrchedd, defnyddioldeb ac iaith.
  • Mae rhai pobl yn dewis peidio defnyddio gwasanaethau digidol.
  • Mae diogelwch ar-lein yn gallu bod yn rhwystr.

  "Does gen i ddim bob amser ddiddordeb mewn cael mynediad at wasanaethau ar-lein. Mae'n well gen i wyneb yn wyneb neu siarad â rhywun ar y ffôn."

  Cwestiynau allweddol i gyrff cyhoeddus

  Rydym hefyd wedi cyhoeddi dogfen ochr yn ochr â'r adroddiad hwn gyda chwestiynau awgrymedig i gyrff cyhoeddus ofyn iddyn nhw eu hunain wrth iddyn nhw ystyried eu hagwedd at gynhwysiant digidol.

  Gweler 'Cwestiynau allweddol i gyrff cyhoeddus' [yn agor mewn ffenest newydd].

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl

  Gweld mwy
CAPTCHA