Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Ein barn gyffredinol yw, er bod llawer o agweddau ar ddull strategol y Cyngor o gynllunio, monitro a chyflawni ei Raglen Drawsnewid newydd wedi'u diffinio'n dda, gellid cryfhau rhai trefniadau allweddol er mwyn galluogi'r Rhaglen Drawsnewid i addasu i'r pwysau ariannol parhaus a chyflawni ei uchelgeisiau. I gefnogi'r casgliad hwn, rydym wedi nodi cryfderau a meysydd i'w gwella o ran dull y Cyngor o drawsnewid.

CAPTCHA