Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â chylch 2014-2020.

  Mae Cymru yn dderbynnydd hirdymor o arian Ewropeaidd, a'r rhaglenni mwyaf yw'r Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a'r Rhaglen Datblygu Gwledig.

  Beth wnaethom ganfod?

  Canfu ein hadroddiad, er gwaethaf wynebu problemau fel oedi a achoswyd gan bandemig COVID-19, fod holl arian yr UE wedi ymrwymo i brosiectau a mwy. Fodd bynnag, ddiwedd mis Mawrth 2023, roedd £504 miliwn i'w wario o hyd erbyn diwedd 2023.

  Mae ein hadroddiad hefyd yn tynnu sylw at y risgiau allweddol sy'n wynebu Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cymru wrth iddynt geisio cynyddu faint o grant yr UE sy'n cael ei wario.

  Mae heriau o'n blaenau i wario arian sy’n weddill o’r UE erbyn diwedd 2023.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd 2023

  Gweld mwy
CAPTCHA