Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Canfu adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol er budd y cyhoedd fethiannau difrifol mewn trefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol yng Nghyngor Cymuned Harlech.

  Canfu’r adroddiad hefyd fod y methiant i ddilyn proses briodol a herio cais am daliad yn y modd priodol wedi arwain at golled o £9,000 i’r Cyngor.

  Gall Cynghorau Cymuned eraill ledled Cymru ddysgu o hyn. Wrth i fancio electronig ddod yn fwy arferol, mae angen iddynt fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn prosesau llywodraethu a rheoli ariannol priodol

  Gweld mwy
CAPTCHA