Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills

Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills
16 Tachwedd 2022
calculator, laptop, 3 people icons

Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd tri o'n prentisiaid cyllid yn un o ddim ond chwe thîm ledled y DU a fydd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills ar 16-18 Tachwedd 2022.

Bydd Eleri Davies, Catrin Round a Daron Jones yn cynrychioli Archwilio Cymru ac maent eisoes wedi bod drwy broses anodd i gymhwyso ar ei gyfer sy'n cynnwys profion unigol a grwpiau.

Mae pob un ohonom yn Archwilio Cymru yn dymunwn bob hwyl i Eleri, Catrin a Daron ac edrychwn ymlaen at glywed sut y maent yn mynd ymlaen.

Canfuwch fwy am y gystadleuaeth ar wefan Busnes@LlandrilloMenai [yn agor mewn ffenest newydd].