Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills

16 Tachwedd 2022
  • Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!

    Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd tri o'n prentisiaid cyllid yn un o ddim ond chwe thîm ledled y DU a fydd yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills ar 16-18 Tachwedd 2022.

    Bydd Eleri Davies, Catrin Round a Daron Jones yn cynrychioli Archwilio Cymru ac maent eisoes wedi bod drwy broses anodd i gymhwyso ar ei gyfer sy'n cynnwys profion unigol a grwpiau.

    Mae pob un ohonom yn Archwilio Cymru yn dymunwn bob hwyl i Eleri, Catrin a Daron ac edrychwn ymlaen at glywed sut y maent yn mynd ymlaen.

    Canfuwch fwy am y gystadleuaeth ar wefan Busnes@LlandrilloMenai [yn agor mewn ffenest newydd].