News & Blogs

eicon tri o bobl
Rydym yn cyflogi ar gyfer sawl swydd newydd!
Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Newid, Uwch Gydlynydd Stiwdio, Uwch Archwilydd – Arbenigwr Perfformiad, Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (Swyddog Gwybodaeth) ac Archwilydd Dros Dro – Cyfrifon.
 • eicon tri o bobl
  Rydym yn cyflogi ar gyfer sawl swydd newydd!
  Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect Newid, Uwch Gydlynydd Stiwdio, Uwch Archwilydd – Arbenigwr Perfformiad, Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (Swyddog Gwybodaeth) ac Archwilydd Dros Dro – Cyfrifon.
 • Arwydd A&E mewn ysbyty.
  System Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru o dan bwysau aruthrol
  Mae gan lawer o gleifion brofiad sy'n is na'r lefel o ansawdd y gallai fod yn rhesymol iddynt ei disgwyl
 • Person yn gwenu gyda mwg o de
  Mae Taliadau Uniongyrchol yn cefnogi annibyniaeth pobl ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ond mae cyfleoedd i wella
  Mae anghysondebau'n arwain at bobl yn cael gwahanol safonau gwasanaeth 
 • Eiconau: chwyddwydr, siaradwr, llygad, pobl
  Mae pwyslais ein gwaith archwilio yn parhau i esblygu i adlewyrchu'r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn ymateb i'r heriau a wynebwn
  Yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf yn Archwilio Cymru