News & Blogs

Person in a virtual meeting
Cyrff y GIG yn cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng COVID-19
Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi cynnal llywodraethu da i raddau helaeth drwy gydol yr argyfwng, gyda threfniadau diwygiedig yn eu galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, hyblyg a thrylwyr
 • Person in a virtual meeting
  Cyrff y GIG yn cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng COVID-19
  Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi cynnal llywodraethu da i raddau helaeth drwy gydol yr argyfwng, gyda threfniadau diwygiedig yn eu galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, hyblyg a thrylwyr
 • Audit Wales logo
  Tair swydd newydd yn Archwilio Cymru
  Rydym yn edrych am Bennaeth Cyfathrebu, Rheolwr Prosiect Newid a Swyddog Prosiect Newid.
 • Delwedd clawr llythyr gyda theitl llythyren
  Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19
  Ffeithiau a ffigurau ar gyfarpar diogelu personol a chanfyddiadau o'n gwaith maes. 
 • Audit Wales logo
  Dwy swydd newydd yn Archwilio Cymru
  Rydym yn edrych am Rheolwr Archwilio ac Archwilydd Arweiniol.
 • Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Mae ein hadroddiad -
 • Ein hadroddiad ar Seibergadernid a pham nad ydym yn ei gyhoeddi
  Ein hadroddiad ar Seibergadernid a pham nad ydym yn ei gyhoeddi
 • Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 2: Adfer gydag uchelgais - A
 • Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 1: Strwythuro Myfyrdod