Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned

Gorffennaf 2019 - Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru yn ddiweddar, rhannodd y gweminar ryngweithiol hon syniadau i symud ymlaen gyda'r argymhellion.

governance

Roedd y gweminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd aelodau’r panel yn eu codi. Mae’r weminar wedi ei hanelu at Gynghorwyr Tref a Chymuned a Chlercod i'r Cynghorau.