Safbwyntiau Covid: Closio a Chamu Ymlaen

31 Mawrth 2022
  • Sgwrs wedi ei recordio gyda Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion. Trafodir sut mae'r cyngor wedi ymateb ac addasu i'r ansicrwydd a newid yn y cyfnod ers argyfwng dechreuol y pandemig.