Safbwyntiau Covid: Closio a Chamu Ymlaen

Testun y graffeg y dweud: Closio a Chamu ymlaen, sgwrs gyda Eifion Evans o Gyngor Sir Ceredigion, hefo llun o feirws.

Sgwrs wedi ei recordio gyda Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion. Trafodir sut mae'r cyngor wedi ymateb ac addasu i'r ansicrwydd a newid yn y cyfnod ers argyfwng dechreuol y pandemig.