Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb

Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21, neu unrhywun sydd a diddordeb mewn sgwrs am gydraddoldeb o safbwynt aelod bwrss yn ogystal a buddion amrywiaeth ar gyrff llywdoraethu.

Darlun yn cyfleu Cydraddoldeb trwy ddangos tri ffigur heb wahaniaeth tu hwnt i liwiau corfforaethol Archwilio Cymru (llwyd ac oren) yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd.

Recordiad o ddigwyddiad arlein Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb a gynhaliwyd ar 4/11/21.

Recordiad Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb