Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru

Sleid ddwyieithog yn dangos teitl y digwyddiad, y dyddiad a phlaned yn toddi ar sgrin gliniadur.

Recordiad ac adnoddau o ddigwyddiad arlein Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd yng Nghymru a gynhaliwyd ar Fai 16 2022.