Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Rheolaeth cyflyrau cronig a gofal heb ei drefnu 2012

  Paratowyd y ddogfen hon i’w defnyddio’n fewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o waith a wneir yn unol â swyddogaethau statudol...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Asesiad Gwella 1 2012

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Asesiad Gwella 2 2012

  Mae gofyn i’r Archwilydd Cyffredinol, o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, adrodd ar waith archwilio ac asesu o ran os yw’r Cyngor wedi...

  Local Reports
  Local Government
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adolygiad Caffael 2012

  Yn dilyn sylw yn y wasg a cheisiadau a godwyd gan y tîm rheoli yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth),...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Awdurdod Heddlu Dyfed Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol (yr Adroddiad) hwn i aelodau Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys (yr Awdurdod) yn crynhoi'r casgliadau o'm harchwiliad...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Adroddiad Dilynol ar Weithrediadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried p’un a yw CCC, lle y bo’n briodol ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, wedi gweithredu argymhellion archwiliadau...

  National Reports
  National Parks
  Environment and Agriculture
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

  Mae’r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn (yr Adroddiad) i aelodau Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn crynhoi’r casgliadau o’m...

  Local Reports
  Police and Probation
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda (y BIP) yn ystod 2013. Mae’r...

  Annual Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.