Publications

 • A picture containing indoor, table, desk, sitting
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

  Mae ein hofferyn data newydd yn dangos gwariant ychwanegol pob corff y GIG o ganlyniad i’r pandemig a’u sefyllfaoedd ariannol presennol

 • Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned 2015-16

  Mae'r adroddiad yma'n edrych ar Reoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned yng Nghymru

 • Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub De Cymru 2015-16

  Mae’r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy’n codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’i…

 • Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub De Cymru 2015-16

  Mae’r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy’n codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’i…

 • Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 2015-16

  Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'i…

 • Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 2015-16

  Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'i…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2016

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2016. 

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2016

  Yn yr asesiad strwythuredig yn 2016, edrychwyd eto ar drefniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer rheoli ariannol a’r cynnydd a wnaed wrth ymateb i argymhellion y flwyddyn…

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2016

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 2016. 

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Asesiad Strwythuredig 2016

  Yn yr asesiad strwythuredig yn 2016, edrychwyd eto ar drefniadau’r Bwrdd Iechyd ar gyfer rheoli ariannol a’r cynnydd a wnaed wrth ymateb i argymhellion y flwyddyn…

 • Adroddiad Archwiliad Blynyddol ar gyfer 2015-16 – Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys

  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o’r gwaith archwilio sydd wedi ei wneud yn gysylltiedig â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys a Phrif Gwnstabl Dyfed…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.