Llammu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol i adeiladu dyfodol mwy cydnerth

Mae'r adnodd yma ar gyfer y rhai a fynychodd neu a gofrestrodd ar gyfer digwyddiad arlein Llamu Ymlaen: Defnyddio profiadau uniongyrchol ar gyfer adeiladu dyfodol mwy cydnerth ar 9fed Rhagfyr 2021, neu unrhywun sydd a diddordeb mewn cydnerthedd sefydliadol. 

Darlun yn cyfleu cydnerthedd gyda saeth yn pwyso ar gyfres o linellau sydd yn plygu ond ddim yn torri.