Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Tlodi Tanwydd

  Ymddengys fod buddsoddiadau ac ymdrechion Llywodraeth Cymru wedi helpu i ostwng lefelau tlodi tanwydd amcangyfrifedig ond nid yw wedi cyrraedd...

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adolygiad o Wybodaeth Rheoli Perfformiad

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: A yw gwybodaeth rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi gwaith craffu gan y...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18

  Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru

  Data tools, National Reports
  Central Government
  Finance
 • Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – llythyr dilynol

  Sylwadau’r Archwilydd Cyffredinol ym mis Medi 2019

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Cyngor Bro Morgannwg – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Penfro – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Llesiant pobl ifanc

  Fe edrychom ni ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi llesiant pobl ifanc yng Nghymru.

  Data tools, National Reports
  Central Government
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu

  Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol ar waith ar gyfer diogelu plant.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion

  Mae cynghorau yn atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson.

  Data tools, National Reports
  Local Government
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.