Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Gwasanaethau Corfforaethol yn Archwilio Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni swyddogaethau allweddol ar draws y sefydliad.

Mae meysydd allweddol ein gwasanaethau corfforaethol yn cynnwys:

Andrew
Andrew, Rheolwr Gwasanaeth TG at Audit Wales

‘Rydym yn grŵp agos yn y tîm TG, gan weithio'n unigol a gyda'n gilydd i ddarparu'r lefel uchaf o gefnogaeth i'n cydweithwyr mewn sefydliad gwych lle bob dydd mae cyfleoedd i ennill profiad, dysgu sgiliau newydd a datblygu ein hunain’.

Shannon
Shannon, Swyddog pobl a chyflogres at Audit Wales

‘Mae Archwilio Cymru wedi rhoi cyfle gwych i mi wella sgiliau a gwybodaeth’.

Andrew
Shannon

Tîm Gwasanaethau Busnes

Mae ein tîm Gwasanaethau Busnes yn cynnwys ystod eang o swyddogaethau, o gaffael, cyfleusterau, iechyd a diogelwch, rheoli cofnodion a rheolaeth amgylcheddol hyd at gymorth gweinyddol cyffredinol.

Tîm y Gyfraith a Moeseg

Mae tîm y Gyfraith a Moeseg yn rhoi cyngor ar faterion cyfreithiol a pholisi i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.

Tîm cyllid

Mae'r tîm Cyllid yn gyfrifol am ystod o swyddogaethau ariannol megis cynhyrchu'r cyfrifon blynyddol ac yn gweithio'n agos gydag archwilwyr mewnol ac allanol.

Tîm Adnoddau Dynol

Mae ein tîm AD yn cynnig cyngor a chefnogaeth i reolwyr a staff ar faterion amrywiol, yn ogystal â chefnogi iechyd a lles y staff

Tîm TG

Mae'r tîm TG yn sicrhau bod systemau cyfrifiadurol Swyddfa Archwilio Cymru yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon, ochr yn ochr â sicrhau bod y swyddogaeth TG yn parhau'n gyfredol ac yn berthnasol i'r gweithle.