PODLEDIAD: O 'Ddiffodd tân' i Ffocysu ar y Dyfodol

Gwrandewch ar ein podlediad newydd ar gaffael, 'ymladd tân' a rôl y trydydd sector wrth ymateb i angen lleol.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Seminar ar Fil Cenedlaethau’r Dyfodol, ar y gweill

Mae rhai llefydd yn dal i fod ar gael yn y seminar yma, sydd wedi’i gynllunio i helpu’r sector cyhoeddus baratoi ar gyfer y Bil 

Gweld mwy
Article
Example image

Sicrhau etifeddiaeth y Gynhadledd Craffu

Gwrandewch ar Peter Watkin Jones o Eversheds yn trafod ‘Craffu Tu Hwnt i’r Ffiniau’ ar dudalen blog y Gyfnewidfa Arfer Da.

Gweld mwy
Article
Example image

Felly, beth yw eich barn go iawn am wasanaethau orthopedig y...

Yn ein blog diweddaraf mae Anne Beegan yn gofyn: "Felly, beth yw eich barn go iawn am wasanaethau orthopedig yng Nghymru?"

Gweld mwy
Article
Example image

Cyngor Caerffili’n ‘Gwella’ Mewn Ymateb i Fethiannau Llywodr...

Ond yn rhy gynnar i ddweud os yw lefelau’r gwelliant yn gynaliadwy, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy
Article
Example image

Staff Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio ag elusennau mewn ...

Gweld mwy
Article
Example image

Cynghorau: ‘Angen Cael Gafael Tymor Hwy Ar Yr Heriau Arianno...

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn galw am well systemau cynllunio a gwerthuso a llai o ffocws byrdymor, wrth i'r ‘craciau ddechrau ymddangos’

Gweld mwy
Article
Example image

Taliadau pensiwn ac enllib Cyngor Sir Caerfyrddin yn ‘anghyf...

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi dau adroddiad ar wahân er budd y cyhoedd

Gweld mwy
Article
Example image

Taliadau Optio Allan O Gynllun Pensiwn Yng Nghyngor Sir Penf...

Yr Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd

Gweld mwy
Article
Example image

Llywodraethu da a chymryd risgiau a reolir yn dda

Elfennau hanfodol i sicrhau bod GIG Cymru yn effeithiol yn 2024 

Gweld mwy
Article
Example image

Seminar yn dangos y ffordd ymlaen

Digwyddiad yn ystyried sut y bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Gweld mwy
Article
Example image

Dau Archwilydd Dan Hyfforddiant Swyddfa Archwilio Cymru Yn C...

Mae dau o hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru wedi cipio gwobrau o fri, wrth iddynt weithio tuag at ennill eu cymwysterau Cyfrifydd Siartredig ACA gan Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW). 

Gweld mwy
Article
Example image

Beth yw eich barn am wasanaethau’r cyngor yng Ngheredigion?

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn lansio’r arolwg FyNgheredigion – ac yn gwahodd pobl sy’n byw yn y Sir i ddweud eu dweud 

Gweld mwy
Article
Example image

Trefniadau cynnydd ac ymyriadau yn y GIG

Gweld mwy
Article
Example image

Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru Wedi ‘Cyflawni Ei Hamcan...

Ond ansicrwydd ynghylch y gwerth am arian a bu’n anodd adleoli swyddi, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Gweld mwy
Article
Example image

Mae gwasanaethau cyflyrau cronig wedi gwella, ond mae angen ...

Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y derbyniadau perthnasol i ysbytai, mae angen i fyrddau iechyd yng Nghymru wneud mwy i ehangu mynediad i wasanaethau cyflyrau cronig yn y gymuned yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Gweld mwy