Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Gwasanaethau Cydnerth a Chynaliadwy yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
30 Ebrill 2021

Yn 2020-21 fe gynhaliom ni adolygiad o gydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i ddarparu sicrwydd ynghylch pa mor dda yr ymdrinnir â heriau ariannol a heriau o ran capasiti. Mae’r adroddiad hwn yn nodi casgliadau ein hadolygiad ac yn gwneud cynigion ar gyfer sut y gellir cryfhau cydnerthedd a chynaliadwyedd.

Ar y cyfan, fe ymatebodd yr Awdurdod yn dda yn y pandemig ond mae’r heriau a wynebwyd ganddo wedi amlygu angen i wella’i gydnerthedd a’i gynaliadwyedd yn y tymor hwy.

We'd like your feedback