• Pump o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd mewn cyfarfod.
  Aelod Annibynnol Pwyllgor Sicrwydd Risg ac Archwilio
 • Menywod yn eistedd wrth gyfrifiadur gyda phapurau'n cynnwys graffiau, siartiau bar a thablau
  Allech chi fod ein Brentis Gwyddor Data nesaf?
 • Llun o swyddfa gyda phobl yn gweithio ar liniaduron.
  Rydym yn dathlu Wythnos Brentisiaethau yn Archwilio Cymru
 • Pedwar person yn sefyll o amgylch bwrdd gyda gliniadur a nodiadau papur, yn siarad am waith
  Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogelwch yn Archwilio Cymru!
  Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â gwybodaeth gref am Iechyd a Diogelwch i fod yn arweinydd y sefydliad ar gyfer
 • Dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg yn siarad, gyda gliniadur ar y ddesg
  Rydym yn cyflogi! Ymunwch â'n tîm i helpu lunio'r dyfodol
  Fydd rôl Cyfarwyddwyr Archwilio yn bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio, gan gynnwys darparu cyfrifon
 • pedwar myfyriwr o amgylch bwrdd yn gweithio gyda'i gilydd
  Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?
  Ydych chi newydd orffen yn y brifysgol ac yn chwilio am eich gyrfa nesaf? Neu ar hyn
 • Pedwar person yn eistedd yn gweithio ar liniaduron
  Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edrych ymhellach
  Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd ac rydym wrthi'n chwilio am ymgeiswyr i ymuno â'n tîm.
 • Pedwar o bobl yn eistedd wrth fwrdd gyda gliniadur
  Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.
  Rydym am recriwtio uwch archwilwyr i ymuno â'n Grŵp Archwilio Perfformiad yn Archwilio Cymru.
 • newspaper, apprentice icon, microphone
  Mae ceisiadau ar gyfer ein Rhaglen Brentisiaethau Cyllid ar agor
 • Llun o fag gwaith
  Ydych chi'n chwilio am her newydd? Ymunwch â ni yn Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym yn bwriadu recriwtio Peiriannydd TGCh i ymuno â ni yn Archwilio Cymru.
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.
  Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofi
 • Llun o fag gwaith
  Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n tîm.
  Ydych chi ar hyn o bryd yn gweithio mewn tîm cyllid ond yn chwilio am her newydd neu'n gweithio o fewn archwilio ond hoffech gael
 • lightbulb
  Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am geisiadau
 • icon of three people
  Archwilio Cymru yn cyflogi ar gyfer dwy swydd newydd