O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol – yr her i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Archwilio Cymru yn llongyfarch Eleri Davies ar ei gwobr

Llongyfarchiadau enfawr a da iawn i Eleri Davies am ennill Prentis y Flwyddyn am Gyfrifeg a Phrentis y Flwyddyn.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn falch i ddathlu Wythnos Prentisiaethau 2023

Mae Wythnos Prentisiaethau yn ddathliad sy’n para wythnos a bob blwyddyn o ran prentisiaid a rhaglenni prentisiaethau, a gynhelir eleni rhwng 6 a 12 Chwefror.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data i ymuno â'n tîm.

Rydym am gyflogi Swyddog Dadansoddi Data sy’n frwdfrydig am raglenni ac arloesi.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a c...

Dros y blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth leol yng Nghymru wedi wynebu pwysau sylweddol, gan ymdrin ag un argyfwng ar ôl y llall, ond gyda llai o adnoddau ar gael yn awr mae arnynt angen i gymunedau a phobl wneud mwy drostynt hwy eu hunain

Gweld mwy
Article
Example image

Croesawu cadeirydd newydd i Swyddfa Archwilio Cymru

Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Kathryn Chamberlain fel Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym am gyflogi Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) i ymuno â'n...

Rydyn ni'n am recriwtio Archwilwyr Arweiniol (Cyfrifon) cyfnod penodol a pharhaol, gyda swyddi ar gael ledled Cymru; a bydd o leiaf dwy o'r swyddi hyn yn ein rhanbarth yn y Gogledd.

Gweld mwy
Article
Example image

Angen mwy o frys i ymdrin â’r heriau a wynebir o ran rheoli ...

Penderfyniadau anodd i ddod ynglŷn â rheoli perygl llifogydd mewn cymunedau lleol

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym am gyflogi Uwch Archwilwyr i ymuno â'n tîm.

Rydym yn cyflogi!

Rydym yn chwilio am bobl cryf eu cymhelliad i fod yn rhan o'n timau egnïol a gwydn. Byddwch yn gyfrifydd CCAB cymwys gyda phrofiad naill ai mewn archwilio neu o fewn lleoliad cyfrifyddu. Byddwch yn hyderus wrth gynnal perchnogaeth o'ch gwaith eich hun a byddwch yn dod â'ch profiad archwilio cyfrifyddu drwy eich achrediad CCAB

 

Gweld mwy
Article
Example image

Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well ga...

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar helpu cynghorau i wneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol ac i harneisio eu potensial

Gweld mwy
Article
Example image

Rhaglen Hyfforddi i Raddedigion Archwilio Cymru ar agor am g...

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddi i raddedigion bellach ar agor.

Gweld mwy
Article
Example image

Cystadleuaeth Technegydd Cyfrifeg WorldSkills

Mae tri phrentis Archwilio Cymru yn cymryd rhan!

Gweld mwy
Article
Example image

Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw

Mae'r offeryn hwn wedi cael ei gynhyrchu i helpu deall heriau tlodi.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae angen newid systemig os yw llywodraeth Cymru a llywodrae...

Mae tlodi wedi bod yn her ers tro yng Nghymru, ond mae'r niferoedd sy’n cael eu heffeithio yn tyfu.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn parhau i greu gwaith o ansawdd uchel sy'n gwneud gw...

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim

Gweld mwy
Article
Example image

£6.5 miliwn o dwyll ac ordaliadau a nodwyd gan y Fenter Twyl...

Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, a gyhoeddwyd heddiw, yn datgelu bod dros £49.4 miliwn o dwyll a gordaliadau wedi eu canfod yng Nghymru ers i'r Fenter Twyll Cenedlaethol ddechrau yn 1996.

Gweld mwy